El Consorci · Entitats Consorciades

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

EL CONSORCI · Entitats Consorciades

En aquest període 2014-2020 el Consorci ha realitzat una renovació d’entitats, per tal d’adaptar-se a la nova realitat territorial i d’agents representatius dels sectors productius.

El Consell Comarcal de la Segarra, el Consell Comarcal del Solsonès, el Consell comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Cardona són membres públics del ple del consorci.

Les entitats de caràcter privat que representen als sectors productius del nostre àmbit territorial, són:
Unió de Pagesos que representa  al sector agrari i el Consorci Forestal de Catalunya que representa el sector dels recursos forestals. El Gremi comarcal d’hostaleria del Solsonès representa el sector turístic; els Empresaris per al Solsonès i l’associació d’empresaris de Cardona representen el sector comerç i indústria, la Fundació Casa Dalmases és representativa del tercer sector social i l’associació coordinació rural de Catalunya representativa dels col·lectius de joves; totes les institucions públiques i les entitats privades formen el Ple del Consorci.

CC Solsonès http://solsones.ddl.net/
CC Anoia http://www.anoia.cat/
CC Segarra http://www.ccsegarra.cat/
Ajuntament Cardona http://www.cardona.cat/
Fundació casa dalmases https://casadalmases.org/
Consorci forestal de Catalunya http://www.forestal.cat/web/
Associació coordinació rural de catalunya https://www.facebook.com/Coordinació-Rural-de-Catalunya-534960653187822/
Associació empresaris Cardona https://empresariscardona.wordpress.com/
Empresaris per al solsonès http://www.empresarissolsones.com/
Unió de pagesos http://uniopagesos.cat/
Gremi comarcal d’hostaleria http://hostaleriadelsolsones.com/

Pin It on Pinterest