El Consorci

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

EL CONSORCI

El CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL és un ens públic constituït com a Grup d’Acció Local, i està composat per representants de l’administració local i entitats de caràcter privat sense ànim de lucre. El Consorci promou accions per fomentar els sectors productius del territori i el desenvolupament rural, mitjançant la metodologia Leader.

Organs govern

Pin It on Pinterest