Cooperació · Projecte Masovera · Estudi aplicat d’aprofitaments energètics forestals, la Biomassa

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

COOPERACIÓ · Projecte Masovera · Estudi aplicat d’aprofitaments energètics forestals, la Biomassa

Fase I (2009 – 2010): Assistència Tècnica
Estudi tècnic d’aprofitaments energètics forestals, la Biomassa: Aquest estudi realitza una estimació del consum energètic en aplicacions tèrmiques, i s’avaluen diversos escenaris de desenvolupament potencial de l’activitat de la bioenergia, característics de l’hàbitat dispers: una masia com a unitat familiar (amb o sense explotació forestal) i una masia amb una explotació agro-ramadera (amb o sense explotació forestal).
icopdf Aprofitaments energètics forestals, la Biomassa

Pin It on Pinterest