Cooperació · Odisseu · El Projecte

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

COOPERACIÓ · Odisseu · El Projecte

 

ODISSEU

Programa pel retorn i la inserció laboral dels jove en el medi rural

odisseu

El principal objectiu del programa és el de prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i periurbà, tot creant un programa que faciliti la inserció laboral dels i les joves i que promogui el seu compromís social amb el territori rural. El programa actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals.

ODISSEU s’inicia el 2011 amb l’elaboració de la diagnosi sobre les migracions juvenils a Catalunya i les oportunitats d’arrelament a les zones rurals d’origen, així com també un recull comparatiu de casos d’èxit similars en altres països i una visita d’intercanvi d’experiències al programa Place aux jeunes (Quebec). A partir de l’anàlisi inicial s’ha dissenyat la metodologia d’intervenció del que serà el programa ODISSEU, del qual es preveu la seva implementació en els propers anys.

 

Objectius:

Incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap al medi rural, a partir d’un programa que acompanyi la seva inserció laboral.

  1.  Desenvolupar i consensuar eines d’anàlisi per al diagnòstic de la migració juvenil rural, la potencialitat del teixit empresarial la influència de l’oferta formativa superior en les migracions, i els factors d’atracció del medi rural per a la joventut.
  2.  Fomentar i acompanyar per la inserció laboral i la creació d’empreses per joves que contribueixin al desenvolupament de les zones rurals.
  3.  Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en polítiques/programes d’ocupació i joventut.
  4. Sensibilitzar i posar en coneixement a la ciutadania sobre l’impacte de la migració juvenil a les zones rurals.

 

Beneficiaris:

Jove entre 18 i 35 anys, especialment d’origen rural i estudiants universitaris.
La implementació del programa (segona fase) es realitzarà a les zones rurals dels territoris Leader en el cas de Catalunya i a les zones rurals que els altres socis decideixin per l’àmbit de la seva Comunitat Autònoma.

  

Entitats participants

El programa ODISSEU està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels 13 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

  

Finançament

2012

Projecte finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pels Ajuts a la cooperació cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc de l’Eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2007-2013) i la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família.

 

Valor afegit

El col·lectiu diana del projecte són els joves universitaris, escollits per dues dinàmiques contrastades: tenen una mobilitat obligada i de més distància per la realització d’estudis universitaris, ja que els centres de formació estan sovint situats en las zones urbanes i peri-urbanes; i són el capital humà per l’emprenedoria, ja que segons el Global Enterpreneurship Monitor (GEM) per al 2009, a Catalunya més del 60% de les persones emprenedores potencials i naixents tenen formació universitària.

Per això, afavorir l’arrelament d’aquest col·lectiu estratègic a les zones rurals suposa un efecte multiplicador al territori d’altres dinàmiques (en termes de generació d’ocupació, augment demogràfic, etc.) que evitaran el despoblament i contribuiran al desenvolupament de les zones rurals.

icopdf Díptic Odisseu

Pin It on Pinterest