Cooperació · Incubadores-Viver d'Empreses Rurals · El Projecte

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

COOPERACIÓ · Incubadores-Viver d’Empreses Rurals · El Projecte

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

VIVERS D’EMPRESA RURALS
Amb aquest projecte es pretén fomentar un nou model de suport a l’emprenedoria rural, perquè es puguin generar activitats productives en els territoris rurals a través d’incubadores-vivers d’empresa rurals. El suport als emprenedors per iniciar noves activitats econòmiques és l’element clau del projecte. Les barreres d’entrada a noves activitats econòmiques en el medi rural poden frenar el desenvolupament de noves empreses en el territori. Les incubadores-vivers d’empresa rurals faciliten l’obtenció i posada en el mercat de la marca i obertura del mercat, per tal que en un futur la inversió per l’establiment propi sigui més fàcil.
Així mateix les incubadores-vivers d’empresa ofereixen la possiblitat d’innovar amb poc risc, ja que no s’ha de fer front incialment a la inversió, amortització i endeutament inicial, podent arriscar més en la definició del producte i analitzar amb més fiabilitat la introducció al mercat.
GRUPS LEADER PARTICIPANTS EN EL PROJECTE
GAL coordinador  Consorci per al Desenvolupament de l’Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia
Grups GAL catalans socis

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars – Ribagorça
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Altres GAL socis
GALDREF – Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera
CEDESOR- Centro para el Desarrollo de las comarcas de Sobrarbe-Ribagorza
OBJECTIUS GENERALS
– Impulsar el suport a emprenedors/es rurals que puguin generar activitats productives en els territoris rurals a través d’incubadores-vivers d’empresa rurals.
– Identificar i donar suport a les especialitats locals, rurals, i territorials amb noves fórmules de cooperació entre emprenedors/es en incubadores-vivers d’empreses rurals.
– Avançar cap a la creació de Territoris Emprenedors Rurals.

En el territori de la Catalunya Central hi ha dos vivers en funcionament, el CEI Solsonès i el CEI Cervera, i un tercer viver el centre de desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Alta Anoia a Prats de Rei que no es troba en funcionament;

ACTIVITATS
1. Implantar el suport tècnic continu a emprenedors/es en incubadores-vivers: formació de personal polític, gerents i personal tècnic, reforç de les estructures dels GAL, assessorament tècnic de suport.
2. Identificar i dinamitzar emprenedors/es que puguin desenvolupar productes rurals locals en incubadores-vivers d’empreses rurals.
3. Identificar especialitzacions d’incubadores-vivers d’empresa rurals per donar suport a productes rurals locals.
4. Dotar els GAL d’una metodologia comuna per al suport d’especialitats productives rurals i la implantació de polítiques de suport a través d’incubadores-vivers d’empreses rurals.
5. Incorporar els valors de la cooperació entre emprenedors/es amb el suport d’incubadores-vivers d’empresa rurals de territoris rurals com a eix transversal de les estratègies de desenvolupament local dels GAL participants en el projecto. Crear mecanismes permanents d’intercanvi, transferència de coneixements i difusió de resultats entre els diferents territoris
En el cas del Consorci, per tal de dinamitzar els viveristes i orientar a possibles emprenedors, s’han organitzat unes jornades tècniques, en el marc de la primavera emprenedora del Solsonès per tal de donar a conèixer en el territori nous models de negoci, activitats i experiències pràctiques d’altres indrets.

  1. Jornada Ecoemprenedoria , 29 de maig de 2013

  1. Jornada màrqueting sostenible, 24 d’abril de 2013
  1. Jornada  viverisme i producció agroalimentària, 19 de juny de 2013

Trampolí emprenedor del Solsonès

És un espai d’unificació  dels serveis de promoció econòmica dels serveis de promoció econòmica de la comarca per tal d’oferir l’assessorament

Col·laboració en les jornades:

XVIII Jornada econòmica del Solsonès  “actors del present, protagonistes del futur”

VIVERS D’EMPRESA EN EL  TERRITORI

CEI SOLSONÈS  http://cei.ctfc.cat/

CEI CERVERA  http://cervera.ceeilleida.com/

Centre Europeu d’empreses i innovació  http://www.ceeilleida.cat/
—————————————————————————————————————————-

Més informació: http://www.concactiva.cat/projecte-vivers-empresa-rural.html

Pin It on Pinterest