776.488 Euros d’ajut per als projectes que es presentin fins al 30 de novembre

S’ha publicat l’ordre d’ajuts ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats per l’aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER per a l’anualitat 2017. El pressupost disponible per destinar als ajuts és de 776.488 euros, i el termini de presentació de sol·licituds el dia 30 de novembre.

Els ajuts Leader estan destinats a la creació, millora, ampliació d’activitats econòmiques que estiguin en els àmbits de:

 • Transformació i comercialització de productes agroalimentaris
 • Activitats empresarials de producció de béns, serveis
 • Activitats turístiques

Les xerrades informatives previstes són:

 • 9 d’octubre a les 16 h a Cervera ( sala de plens del Consell Comarcal de la Segarra)
 • 10 d’octubre a les 16 h a Solsona ( sala de plens del Consell Comarcal del Solsonès)
 • 10 d’octubre a les 19 h a Calaf ( sala Felip)

El programa Leader porta dos convocatòries aprovades amb un total de i els beneficiaris rebran el proper mes les resolucions d’ajut de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació per import total de 776.485 €, recordant que els ajuts van finançats al 57% per la Generalitat de Catalunya i el 43% pel fons europeu FEADER. Pel que fa als expedients aprovats, i referits a l’àmbit territorial del Consorci, són diversos i 4 corresponen a la mesura de transformació de productes agroalimentaris, destacant la creació d’una formatgeria i una malteria i 18 a activitats no agroalimentàries, destacant la creació i la millora d’hotels, millores en restaurants i l’ampliació i millora de petites indústries. El programa Leader 2014-2020 a Catalunya ha estat el primer de l’estat espanyol en aplicar-se i a convocar 3 convocatòries d’ajut, destacant-se així l’aposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per al desenvolupament dels territoris rurals de Catalunya.

A més l’aposta es complementa amb els projectes de cooperació que desenvolupen els grups leader per tal de treballar temes que pugui millorar les activitats que es realitzen en els territoris rurals; els projectes que s’estan treballant són:

 • Energia, Forest i Canvi climàtic, accions per millorar l’estalvi energètic i fomentar la transició energètica.
 • Odisseu, accions per al retorn de joves al medi rural
 • Leader Natura, accions per al foment de les activitats turístiques en els territoris rurals.
 • Cowocat_rural, accions per al foment del coworking i treball col·laboratiu.
 • Gustum, accions per al foment de la producció local.
 • Star-Up, accions per la millora empresarial.
 • Col·labora x paisatge, accions per al manteniment del patrimoni rural.
 • Fer.cat, accions per la introducció de l’emprenedoria en les escoles rurals.

Pin It on Pinterest